Cenik-praci

 

Hodinová sazba za práci jednoho technika

820 Kč

Hod

Čas technika strávený na cestě - hodinová sazba za jednoho technika

400 Kč

Cestovné ( jedná se o jednotkovou cenu za jeden ujetý kilometr ze sídle dodavatele do místa plnění )

Ke všem uvedeným cenám/odměnám/poplatkům bude připočteno DPH ve výši 21%.

16 Kč

Km

Zpět do obchodu