Doplňkové Zásady ochrany soukromí pro koncové uživatele aplikace ADAM

Zde se blíže uvádějí speciální informace o zpracovávaných osobních údajích aplikací ADAM.

Aplikace ADAM zpracovává osobní údaje uživatelů aplikace, kterými zpravidla jsou zaměstnanci či jiné osoby v obdobném postavení. Správcem je zpravidla fyzická nebo právnická osoba - zaměstnavatel, který si zakoupil službu SLUŽBY ADAMASSISTANT od společnosti C H Complex System s. r. o. společně s produktem Chytré pracoviště.

Aplikace ADAM zpracovává osobní údaje spojené také s osobními údaji souvisejícími s pohybem vozidel, předmětů a osob. Zpracovatelem osobních údajů je zpravidla společnost  C H Complex System s. r. o., správcem je zaměstnavatel, který užívá aplikaci ADAM pro své zaměstnance či osoby v obdobném postavení. Jiné osobní údaje než ty, které zpracovává aplikace ADAM jsou vždy zpracovávaný v souladu s politikou ochrany osobních údajů konkrétního správce, přičemž tyto doplňkové zásady ochrany soukromí pro koncové uživatele aplikace ADAM upřesňují co do konkrétního výčtu veškeré osobní údaje, které aplikace zpracovává, aby koncový uživatel měl v souladu s nařízením GDPR přehled o zpracovávaných osobních údajích.

Zpracovatel se zavazuje na základě účelu stanoveného Správcem zejména zpracovávat:

 • jména a příjmení;
 • telefonní čísla;
 • data narození;
 • identifikační čísla;
 • bydliště;
 • sídla;
 • anonymizované a zašifrované otisky prstů nepřiřaditelné k určité osobě (ale přiřaditelné ke skupině osob bez možnosti přiřazení konkrétních otisků ke konkrétní osobě);
 • SPZ (r.z.) vozidel;
 • fotografie fyzických osob včetně fotografií obličejů;
 • videonahrávky obsahující podobizny fyzických osob;
 • údaje o tělesné teplotě fyzických osob;
 • údaje o příchodech, odchodech, otevření konkrétních dveří a jiných vstupů určitými fyzickými osobami;
 • evidence pracovní doby;
 • pohyby vozidel a tím i jejich řidičů včetně použití myček vozidel a čerpání PHM do vozidel;
 • audionahrávky hlasu fyzických osob;
 • online přenos audio a video nahrávek zachycujících, mimo jiné, podobizny fyzických osob;
 • polohu osob pomocí pozičních služeb mobilního telefonu, po jasně stanovenou pracovní dobu (pokud požaduje zaměstnavatel – správce), nebo v případě dobrovolného zapnutí „trvalého sledování“ uživatelem;
 • apod

V případě sledování osob je sledovaný uživatel informován pomocí speciální indikační ikony s důvodem sledování. Data o poloze jsou v systému uchovávána v podobě: (i) poslední známé pozice, (ii) přítomnost v perimetru pracoviště, (iii) historie pohybu v době sledování.

Zpět do obchodu